مشاهده همه 8 نتیجه

نمایش 9 24 36

کپسول آتش نشانی آب و گاز دریا 10L

تماس بگیرید
 • نوع نازل: شیلنگ
 • وزن ماده موثر: 10 کیلوگرم
 • فشار کاری: 14-15 بار
 • پایه: دیواری
 • قابلیت شارژ: دارد

کپسول آتش نشانی آب و گاز دریا 25L

تماس بگیرید
 • نوع نازل: شیلنگ
 • وزن ماده موثر: 25 کیلوگرم
 • فشار کاری: 14-15 بار
 • پایه: دیواری
 • قابلیت شارژ: دارد

کپسول آتش نشانی آب و گاز دریا 50L

تماس بگیرید
 • نوع نازل: شیلنگ
 • وزن ماده موثر: 50 کیلوگرم
 • فشار کاری: 14-15 بار
 • پایه: دیواری
 • قابلیت شارژ: دارد

کپسول آتش نشانی آب و گاز دریا 6L

تماس بگیرید
 • نوع نازل: شیلنگ
 • وزن ماده موثر: 6 کیلوگرم
 • فشار کاری: 14-15 بار
 • پایه: دیواری
 • قابلیت شارژ: دارد

کپسول آتش نشانی آب و گاز دژ 12L

تماس بگیرید
 • نوع نازل: ثابت
 • وزن ماده موثر: 12 کیلوگرم
 • فشار کاری: 18-11 بار
 • پایه: دیواری
 • قابلیت شارژ: دارد

کپسول آتش نشانی آب و گاز دژ 25L

تماس بگیرید
 • نوع نازل: ثابت
 • وزن ماده موثر: 25 کیلوگرم
 • فشار کاری: 18-11 بار
 • پایه: چرخ دار
 • قابلیت شارژ: دارد

کپسول آتش نشانی آب و گاز دژ 50L

تماس بگیرید
 • نوع نازل: ثابت
 • وزن ماده موثر: 50 کیلوگرم
 • فشار کاری: 18-11 بار
 • پایه: چرخ دار
 • قابلیت شارژ: دارد

کپسول آتش نشانی آب و گاز دژ 6L

تماس بگیرید
 • نوع نازل: ثابت
 • وزن ماده موثر: 6 کیلوگرم
 • فشار کاری: 18-11 بار
 • پایه: دیواری
 • قابلیت شارژ: دارد