نمایش 1–12 از 17 نتیجه

نمایش 9 24 36

کپسول آتش نشانی ABC کارا 12KG

تماس بگیرید
 • نوع نازل: شیلنگ
 • وزن ماده موثر: 12 کیلوگرم
 • فشار کاری: 25 بار
 • پایه: دارد
 • قابلیت شارژ: دارد

کپسول آتش نشانی ABC کارا 1KG

تماس بگیرید
 • نوع نازل: ثابت
 • وزن ماده موثر: 1 کیلوگرم
 • فشار کاری: 25 بار
 • پایه: دارد
 • قابلیت شارژ: دارد

کپسول آتش نشانی ABC کارا 25KG

تماس بگیرید
 • نوع نازل: شیلنگ
 • وزن ماده موثر: 25 کیلوگرم
 • فشار کاری: 25 بار
 • پایه: دارد(چرخ دار)
 • قابلیت شارژ: دارد

کپسول آتش نشانی ABC کارا 2KG

تماس بگیرید
 • نوع نازل: ثابت
 • وزن ماده موثر: 2 کیلوگرم
 • فشار کاری: 25 بار
 • پایه: دارد
 • قابلیت شارژ: دارد

کپسول آتش نشانی ABC کارا 3KG

تماس بگیرید
 • نوع نازل: ثابت
 • وزن ماده موثر: 3 کیلوگرم
 • فشار کاری: 25 بار
 • پایه: دارد
 • قابلیت شارژ: دارد

کپسول آتش نشانی ABC کارا 4KG

تماس بگیرید
 • نوع نازل: ثابت
 • وزن ماده موثر: 4 کیلوگرم
 • فشار کاری: 25 بار
 • پایه: دارد
 • قابلیت شارژ: دارد

کپسول آتش نشانی ABC کارا 50KG

تماس بگیرید
 • نوع نازل: شیلنگ
 • وزن ماده موثر: 50 کیلوگرم
 • فشار کاری: 25 بار
 • پایه: دارد(چرخ دار)
 • قابلیت شارژ: دارد

کپسول آتش نشانی ABC کارا 6KG

تماس بگیرید
 • نوع نازل: شیلنگ
 • وزن ماده موثر: 6 کیلوگرم
 • فشار کاری: 25 بار
 • پایه: دارد
 • قابلیت شارژ: دارد

کپسول آتش نشانی ABC کاوه 12KG

تماس بگیرید
 • نوع نازل: شیلنگ
 • وزن ماده موثر: 12 کیلوگرم
 • فشار کاری: 25 بار
 • پایه: دارد
 • قابلیت شارژ: دارد

کپسول آتش نشانی ABC کاوه 1KG

تماس بگیرید
 • نوع نازل: ثابت
 • وزن ماده موثر: 1 کیلوگرم
 • فشار کاری: 25 بار
 • پایه: دارد
 • قابلیت شارژ: دارد

کپسول آتش نشانی ABC کاوه 2KG

تماس بگیرید
 • نوع نازل: شیلنگ
 • وزن ماده موثر: 2 کیلوگرم
 • فشار کاری: 25 بار
 • پایه: دارد
 • قابلیت شارژ: دارد

کپسول آتش نشانی ABC کاوه 3KG

تماس بگیرید
 • نوع نازل: شیلنگ
 • وزن ماده موثر: 3 کیلوگرم
 • فشار کاری: 25 بار
 • پایه: دارد
 • قابلیت شارژ: دارد