نمایش 1–12 از 82 نتیجه

نمایش 9 24 36

فن آکسیال تاسیساتی یوروونت VIB-80R6T3 دمنده

تماس بگیرید
 • سایز: 80 سانت
 • مدل:  VIB-80R6T3
 • مشخصات فن: سه فاز-با موتور کلاس IP55 – F
 • توان موتور: 1620W
 • سرعت موتور: 930 دور
 • جنس پروانه فن : دایکست آلومینیوم
 • جهت چرخش : ساعتگرد از سمت پروانه
 • نوع عملکرد : دائم کار

فن آکسیال تاسیساتی یوروونت VIB-50G4S2 دمنده

تماس بگیرید
 • سایز: 50 سانت
 • مدل: VIB-50G4S2
 • مشخصات فن: تک فاز-با موتور کلاس IP55 – F
 • توان موتور: 750W
 • سرعت موتور: 1410 دور
 • جنس پروانه فن : دایکست آلومینیوم
 • جهت چرخش : ساعتگرد از سمت پروانه
 • نوع عملکرد : دائم کار

فن آکسیال تاسیساتی یوروونت VIB-50G4T2 دمنده

تماس بگیرید
 • سایز: 50 سانت
 • مدل: VIB-50G4T2
 • مشخصات فن: سه فاز-با موتور کلاس IP55 – F
 • توان موتور: 745W
 • سرعت موتور: 1430 دور
 • جنس پروانه فن : دایکست آلومینیوم
 • جهت چرخش : ساعتگرد از سمت پروانه
 • نوع عملکرد : دائم کار

فن آکسیال تاسیساتی یوروونت VIB-56R4T3 دمنده

تماس بگیرید
 • سایز: 56 سانت
 • مدل: VIB-56R4T3
 • مشخصات فن: سه فاز-با موتور کلاس IP55 – F
 • توان موتور: 1700W
 • سرعت موتور: 1370 دور
 • جنس پروانه فن : دایکست آلومینیوم
 • جهت چرخش : ساعتگرد از سمت پروانه
 • نوع عملکرد : دائم کار

فن آکسیال تاسیساتی یوروونت VIB-63R4T3 دمنده

تماس بگیرید
 • سایز: 63 سانت
 • مدل: VIB-63R4T3
 • مشخصات فن: سه فاز-با موتور کلاس IP55 – F
 • توان موتور: 900W
 • سرعت موتور: 950 دور
 • جنس پروانه فن : دایکست آلومینیوم
 • جهت چرخش : ساعتگرد از سمت پروانه
 • نوع عملکرد : دائم کار

فن آکسیال تاسیساتی یوروونت VIB-63R6T3 دمنده

تماس بگیرید
 • سایز: 63 سانت
 • مدل: VIB-63R6T3
 • مشخصات فن: سه فاز-با موتور کلاس IP55 – F
 • توان موتور: 900W
 • سرعت موتور: 950 دور
 • جنس پروانه فن : دایکست آلومینیوم
 • جهت چرخش : ساعتگرد از سمت پروانه
 • نوع عملکرد : دائم کار

فن آکسیال تاسیساتی یوروونت VIB-71R6T3 دمنده

تماس بگیرید
 • سایز: 71 سانت
 • مدل: VIB-71R6T3
 • مشخصات فن: سه فاز-با موتور کلاس IP55 – F
 • توان موتور: 1150W
 • سرعت موتور: 920 دور
 • جنس پروانه فن : دایکست آلومینیوم
 • جهت چرخش : ساعتگرد از سمت پروانه
 • نوع عملکرد : دائم کار

فن آکسیال سیلندری DAMP-WN150-4T-1000-24deg دمنده

تماس بگیرید
 • سایز: 100 سانت
 • مدل: DAMP-WN150-4T-1000-24deg
 • مشخصات فن: سه فاز-با موتور کلاس IP55 – F
 • توان موتور: 7500W
 • سرعت موتور: 1430 دور
 • جنس بدنه  فن : فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک
 • جنس پروانه فن : دایکست آلومینیوم
 • نوع عملکرد : دائم کار

فن آکسیال سیلندری DASP-DN60-4T-500-36deg دمنده

تماس بگیرید
 • سایز: 50 سانت
 • مدل: DASP-DN60-4T-500-36deg
 • مشخصات فن: سه فاز-با موتور کلاس IP55 – F
 • توان موتور: 1000W
 • سرعت موتور: 1360 دور
 • جنس بدنه  فن : فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک
 • جنس پروانه فن : دایکست آلومینیوم
 • نوع عملکرد : دائم کار

فن آکسیال سیلندری DASP-DN60-4T-560-21deg دمنده

تماس بگیرید
 • سایز: 56 سانت
 • مدل: DASP-DN60-4T-560-21deg
 • مشخصات فن: سه فاز-با موتور کلاس IP55 – F
 • توان موتور: 850W
 • سرعت موتور: 1380 دور
 • جنس بدنه  فن : فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک
 • جنس پروانه فن : دایکست آلومینیوم
 • نوع عملکرد : دائم کار

فن آکسیال سیلندری DASP-DN90-4T-560-32deg دمنده

تماس بگیرید
 • سایز: 56 سانت
 • مدل: DASP-DN90-4T-560-32deg
 • مشخصات فن: سه فاز-با موتور کلاس IP55 – F
 • توان موتور: 1330W
 • سرعت موتور: 1370 دور
 • جنس بدنه  فن : فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک
 • جنس پروانه فن : دایکست آلومینیوم
 • نوع عملکرد : دائم کار

فن آکسیال سیلندری DASP-DN90-4T-630-21deg دمنده

تماس بگیرید
 • سایز: 63 سانت
 • مدل: DASP-DN90-4T-630-21deg
 • مشخصات فن: سه فاز-با موتور کلاس IP55 – F
 • توان موتور: 1400W
 • سرعت موتور: 1360 دور
 • جنس بدنه  فن : فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک
 • جنس پروانه فن : دایکست آلومینیوم
 • نوع عملکرد : دائم کار