مشاهده همه 11 نتیجه

نمایش 9 24 36

بلوور پکيج DGB-120 (HIGH POWER) دمنده

تماس بگیرید
 • سایز پروانه: 12 سانتیمتر
 • مدل: DGB-120 (HIGH POWER)
 • مشخصات فن: تکفاز-با موتور کلاس H
 • توان موتور: 52W
 • سرعت موتور: 2450 دور
 • جنس پروانه فن : آلومینیوم
 • نوع عملکرد : دائم کار

بلوور پکیج DGB-97(Low Power) دمنده

تماس بگیرید
 • سایز پروانه: 9.7 سانتیمتر
 • مدل: DGB-97(Low Power)
 • مشخصات فن: تکفاز-با موتور کلاس H
 • توان موتور: 38W
 • سرعت موتور: 2600 دور
 • جنس پروانه فن : آلومینیوم
 • نوع عملکرد : دائم کار

فن آون تستر DCV-08-80-H دمنده

تماس بگیرید
 • سایز پروانه: 8 سانتیمتر
 • مدل: DCV-08-80-H
 • مشخصات فن: تکفاز-با موتور کلاس H
 • توان موتور: 15W
 • سرعت موتور: 2400 دور
 • جنس پروانه فن : گالوانیزه
 • نوع عملکرد : دائم کار

فن آون تستر DCV-08-80-L دمنده

تماس بگیرید
 • سایز پروانه: 8 سانتیمتر
 • مدل: DCV-08-80-L
 • مشخصات فن: تکفاز-با موتور کلاس H
 • توان موتور: 10W
 • سرعت موتور: 1750 دور
 • جنس پروانه فن : گالوانیزه
 • نوع عملکرد : دائم کار

فن آون تستر DCV-12-80 دمنده

تماس بگیرید
 • سایز پروانه: 12 سانتیمتر
 • مدل: DCV-12-80
 • مشخصات فن: تکفاز-با موتور کلاس H
 • توان موتور: 10W
 • سرعت موتور: 750 دور
 • جنس پروانه فن : گالوانیزه
 • نوع عملکرد : دائم کار

فن تانژانت DTG-H1 دمنده

تماس بگیرید
 • سایز: دور بالا 180*60
 • مدل: DTG-H1
 • مشخصات فن: تکفاز-با موتور کلاس H
 • توان موتور: 23W
 • سرعت موتور: 1800 دور
 • جنس پروانه فن : فلزی
 • نوع عملکرد : دائم کار

فن تانژانت DTG-H2 دمنده

تماس بگیرید
  • سایز: کم دور 180*60
 • مدل: DTG-H2
 • مشخصات فن: تکفاز-با موتور کلاس H
 • توان موتور: 28W
 • سرعت موتور: 2100 دور
 • جنس پروانه فن : فلزی
 • نوع عملکرد : دائم کار

فن تانژانت DTG-L دمنده

تماس بگیرید
 • سایز: کم دور 180*60
 • مدل: DTG-L
 • مشخصات فن: تکفاز-با موتور کلاس H
 • توان موتور: 16W
 • سرعت موتور: 1200 دور
 • جنس پروانه فن : فلزی
 • نوع عملکرد : دائم کار

فن تانژانت DTG-M دمنده

تماس بگیرید
 • سایز: دور متوسط 180*60
 • مدل: DTG-M
 • مشخصات فن: تکفاز-با موتور کلاس H
 • توان موتور: 17W
 • سرعت موتور: 1500 دور
 • جنس پروانه فن : فلزی
 • نوع عملکرد : دائم کار

فن کانوکشن DCV-12 دمنده

تماس بگیرید
 • سایز پروانه: 12 سانتیمتر
 • مدل: DCV-12
 • مشخصات فن: تکفاز-با موتور کلاس H
 • توان موتور: 15W
 • سرعت موتور: 1000 دور
 • جنس پروانه فن : فلزی
 • نوع عملکرد : دائم کار

فن کانوکشن DCV-15 دمنده

تماس بگیرید
 • سایز پروانه: 15 سانتیمتر
 • مدل: DCV-15
 • مشخصات فن: تکفاز-با موتور کلاس H
 • توان موتور: 20W
 • سرعت موتور: 1000 دور
 • جنس پروانه فن : فلزی
 • نوع عملکرد : دائم کار